Alles is met elkaar verbonden

In de beelden van Luc Bemelmans is de vrouwfiguur het centrale thema, als metafoor voor de creatie, de schepping. De vrouw is een tot leven wekkend en leven vullend raadsel.

De vormentaal is er een van verscheidenheid. Hoewel de beelden op zichzelf staande vormen zijn, met ieder zijn eigen zeggingskracht, toont de opeenvolging een logische ontwikkeling.

Na verkenning van de vormmogelijkheden van de vrouwfiguur werden de vormen afgeplat, omgeklapt of omgevouwen. Dit resulteerde in beelden van gevouwen kopvormen, aangezichtsvormen en knoopfiguren.
De knoop is een puzzel, een raadsel, heeft een lichamelijke kwaliteit en straalt zowel rust als beweging uit.

De beelden van Luc Bemelmans zijn de stille getuigen van een ingetogen vormenwereld.
Felix van der Linden (beeldhouwer) omschrijft het als volgt: ”Gesloten vormen met een verborgen kiem van leven in zich, die vanuit de kern naar buiten drukt”.
De plastische spanning en de gladde gepolijste huid, ondersteund door bijzondere patina's, geven blijk van zijn aandacht voor detail.

Voor Luc Bemelmans is zijn werk een zoektocht. Uitgangspunten worden telkens weer op waarde getoetst. Door rijping en gestaag werken worden verbanden voor hem zichtbaar en krijgen zijn ideeën en wereld vorm.

”Beeldhouwer zijn is voor mij ademhalen en een vorm van bewust-zijn.”